Briljant is in Bloemfontein geleë. Kursusse wat ons aanbied by Briljant!


Indien jy onseker is oor die kursus wat jy moet volg, is jy welkom om ons te kontak. Ons kan help en leiding gee. Pastel, Excel, Word en Sekretarieël is ons gewildste kursusse, en dit is ook die belangrikste vereistes wat besighede stel wanneer hulle navraag doen oor ons studente.

Besprekings is baie belangrik, omdat ons nie groep klasse aanbied nie, en met elke student individueel werk. Ons werk teen die student se spoed, en dus moet ons genoegsame tyd inruim vir elke student om hulle kursus te voltooi, sonder om onder druk te voel oor tyd. Dit neem slegs twee tot drie weke om jou sukses te verseker!PASTEL & BOEKHOUDING

Tydens hierdie kursus voltooi ons twee tot drie vol stelle boeke volledig. Die boekhouding is baie inligting wat oorgedra word. Hier is ook baie praktiese opdragte wat voltooi moet word. Studente leer watse stawende dokumente daar moet wees, waarop BTW gehef word en wat nie. Die kortste tyd waarop studente die kursus voltooi is gewoonlik 5 dae, uitsluitend die praktiese toetsaflegging. Ons werk fisies aan die volgende gedurende die kursus: 1. Skep van rekening op pastel 2. Skep van Voorraad 3. Skep van krediteure 4. Verwerking van krediteure deur middel van " Purchase orders" en dan fakture 5. Verwerk van debiteure deur middel van " Quotation, Sales orders" en dan fakture 6. Verwerking en rekonsilliasies van bank rekenings. 7. BTW verwerkings 8. Regstellings van debiteure en krediteure rekenings 9. Rekonsilliasies van debiteure en krediteure 10. Regstellings joernale. 11. Druk van Maand / Jaarverslae ( Ons maak ook seker ons studente verstaan die verslae ten volle) 12. Druk van BTW verslae 13. BTW indiening op E-Filing 14. Jaareinde.

Kursus Kostes: R 3600

Studiemateriaal Kostes: Ingesluit

Kursus Duur: 3 - 5 dae


MS Office

Die kursusse word individueel of in geheel aangebied. Studente besluit self of hulle die vol kursus wil doen, en of slegs sekere programme wil doen. Praktiese opdragte word tydens toetsaflegging op elke program gegee, om te verseker studente weet wat elke funksie van die programme is, en hoe om dit ten volle te benut. Die kursus duur gewoonlik 5 tot 6 ure per program, uitsluitend die praktiese toetsaflegging. Programme wat aangebied word sluit in: 1. MS Excel Basies tot Intermediêr asook MS Excel Advance 2. MS Word 3. MS Outlook 4. MS Powerpoint 5. MS Publisher

Kursus Kostes: MS Excel Basies tot Intermediêr R 1 050 MS Word, Powerpoint & Publisher is R980 elk MS Outlook is R650

Studiemateriaal Kostes: Studiemateriaal ingesluit

Kursus Duur: 5 tot 6 ure per program


SEKRETARIEEL

Die kursus is n baie gewilde kursus. Ons kyk na elke aspek van die administrasie wereld, en wat van jou verwag word. Hoe dit werk en ons werk aan die praktiese toepassing daarvan. As jy die kursus voltooi het, kan jy met die grootste vrymoedigheid by enige maatskappy instap. Ons kyk na wat van applikante verwag word wat aansoek doen vir betrekkings, en ons maak seker dat jy oor al die vereiste vaardighede beskik. Die kursus duur ook ongeveer 5 dae, wat afronding en pratiese toetsaflegging uitsluit. Ons het twee sekretariele kursusse: o Die Kantoor.  Ons kyk na'n verskeidenheid besighede koôrporatiewe sektore.  Ons kyk na jou vereistes en kwalifikasies. Jou waardes en beginsels. Ons kyk na jou belangstellings.  Ons maak seker dat jy in die regte sektor aansoek doen om ‘n betrekking, ten einde gelukkig te wees in jou betrekking. As jy gelukkig is, is die kanse dat jou werkgewer gelukkig gaan wees baie goed.  Ons kyk na bestuur strukture in ‘n kantoor. Aan wie gerapporteer word, en van wie opdragte ontvang word.  Ons kyk na die administratiewe vereistes waaraan ‘n PA of Sekretaresse moet voldoen. o Pligte en verantwoordelikhede in die kantoor.  Kopiering en duplisering  Tik van dokumente.  Prioritisering van pligte en tydbeplaning  Menseverhoudings  Hoe om inligting te bekom  Dagboekhantering  Hantering van vergaderings en konferensies  Bestel en bestuur van toerusting en skryfbehoeftes  Reis en Akkomodasie Besprekings. o Kommunikasie Pligte  Hantering van korrespondensie  Spoedpos en Courier dienste  Telefoon etiket  Faks en Epos Hantering o Dokument Hantering o Liasseer sisteme o Datahantering  Diktasie  Snelskrif  Proeflesing o Finansies en Data Prosessering  Basiese kontrole van kleinkas  Finansiële rekordhouding  Data Prosessering o En nog vele meer. Vra gerus 'n brosjure aan.

Kursus Kostes: R1800.00 Basies R 7 000.00 (Vol kursus)

Studiemateriaal Kostes: Studie materiaal ingesluit

Kursus Duur: 3 - 5 dae


MATRIEK INTERN PROGRAM

Hierdie is 'n MOET vir elke matrikulant wat onseker is wat hy of sy met haar toekoms wil doen. Vir die matrikulant wat na skool moet gaan werk, of selfs vir die wat gaan studeer. Ons lei ons matrikulante wat klaar maak met skool op in die volgende programme: MS Word MS Excel MS Outlook Pastel & Boekhouding Kantoor Administrasie Daarna plaas ons hulle by 'n groot verskeidenheid besighede wat met ons hande gevat het sodat hulle praktiese ondervinding kan opdoen. Ons sirkuleer hulle elke twee tot drie maande ten einde aan hulle die grootste verskeidenheid praktiese ervaring moontlik te bied. Ons doen dit tot en met die dag dat ons vir hulle vaste betrekkings kry, of hulle voel hulle weet nou wat hulle wil gaan studeer. Ons is baie trots om te sê dat ons 2021 Interns almal binne die eerste 4 maande na voltooiing van die kursusse vaste betrekkings bekom het.

Kursus Kostes: R 7900.00

Studiemateriaal Kostes: Studiemateriaal ingesluit

Kursus Duur: Opleiding ongeveer 14 tot 20 dae Prakties... Tot ons vir hulle werk gekry het, of tot hulle besluit het in watter rigting hulle wil gaan studeer.


Hoërskool Program

Ons bied opleiding vir hoërskool leerders aan. Ons leer hulle om hulle eie leermetodes te kry. Ons gee hulle die nodige rekenaar vaardigheid om Take, huiswerk en opsommings te doen. Ons help met take, maar doen dit nie namens die leerder nie. Ons gee leiding, leer hulle hoe. Die taak punt sal jou eie kind se punt wees. Ons gee ekstra klasse in Wiskunde, Wiskunde geletterdheid, RTT, Rekeningkunde en Toerisme. Ons behandel die volle kurrikulum in RTT met leerders van Gr 10 tot 12 sodat hulle seker kan wees hulle weet hoe om hulle prakties te doen. Ons help ook met die teorie en maak die leerwerk maklik. Vra gerus 'n volledige brosjure aan by 079 274 8247

Kursus Kostes: Vra gerus die brosjure met pryse aan by 079 274 8247

Studiemateriaal Kostes: Leerder se skoolboeke Additionele studiemateriaal ingesluit

Kursus Duur: Volgens behoefte


Junior Laerskool Program

Ons leer jou kind die basiese rekenaarvaardigheid wat aanpas by sy of haar ouderdom. Ons leer hulle om hulle eie leermetodes te vind. Ons leer hulle om opsommings op die rekenaar lekker te maak. Ons leer hulle hoe om take te doen. Ons doen nie take namens hulle nie, maar ons leer hulle hoe. Ons gee ook ekstra klasse.

Kursus Kostes: Vra gerus brosjure aan by 079 274 8247

Studiemateriaal Kostes: Leerling se skoolboeke Additionele materiaal ingesluit

Kursus Duur: Soos volgens behoefte