Briljant is in Bloemfontein geleë. Kursusse wat ons aanbied by Briljant!


Indien jy onseker is oor die kursus wat jy moet volg, is jy welkom om ons te kontak. Ons kan help en leiding gee. Pastel, Excel, Word en Sekretarieël is ons gewildste kursusse, en dit is ook die belangrikste vereistes wat besighede stel wanneer hulle navraag doen oor ons studente.

Besprekings is baie belangrik, omdat ons nie groep klasse aanbied nie, en met elke student individueel werk. Ons werk teen die student se spoed, en dus moet ons genoegsame tyd inruim vir elke student om hulle kursus te voltooi, sonder om onder druk te voel oor tyd. Dit neem slegs twee tot drie weke om jou sukses te verseker!BOEKHOUDING

Die boekhouding is baie inligting wat oorgedra word. Hier is ook baie praktiese opdragte wat voltooi moet word. Briljant beskik oor n vaste kliente basis wie se maandverwerking ons doen. Studente kry dus die geleentheid om presies te sien hoe n klient se boeke lyk. Watse stawende dokumente daar moet wees, waarop BTW gehef word en wat nie. Die kortste tyd waarop studente die kursus voltooi is gewoonlik 5 dae, uitsluitend die praktiese toetsaflegging. Ons werk fisies aan die volgende gedurende die kursus: 1. Skep van rekening op pastel 2. Skep van Voorraad 3. Skep van krediteure 4. Verwerking van krediteure deur middel van " Purchase orders" en dan fakture 5. Verwerk van debiteure deur middel van " Quotation, Sales orders" en dan fakture 6. Verwerking en rekonsilliasies van bank rekenings. 7. BTW verwerkings 8. Regstellings van debiteure en krediteure rekenings 9. Rekonsilliasies van debiteure en krediteure 10. Regstellings joernale. 11. Druk van Maand / Jaarverslae ( Ons maak ook seker ons studente verstaan die verslae ten volle) 12. Druk van BTW verslae 13. BTW indiening op E-Filing 14. Jaareinde.

Kursus Kostes: R 3000

Studiemateriaal Kostes: R 300

Kursus Duur: 3 - 5 dae


MS Office

Die kursusse word individueel of in geheel aangebied. Studente besluit self of hulle die vol kursus wil doen, en of slegs sekere programme wil doen. Praktiese opdragte word tydens toetsaflegging op elke program gegee, om te verseker studente weet wat elke funksie van die programme is, en hoe om dit ten volle te benut. Die kursus duur gewoonlik 5 tot 6 ure per program, uitsluitend die praktiese toetsaflegging. Programme wat aangebied word sluit in: 1. MS Excel 2. MS Word 3. MS Outlook 4. MS Powerpoint 5. MS Publisher

Kursus Kostes: R 650.00 per program of R 3 000.00 vir die kursus in geheel.

Studiemateriaal Kostes: Handleidings beloop R300 per program of R1500 vir die vol kursus

Kursus Duur: 5 tot 6 ure per program


SEKRETARIEEL

Die kursus is n baie gewilde kursus. Ons kyk na elke aspek van die administrasie wereld, en wat van jou verwag word. Hoe dit werk en ons werk aan die praktiese toepassing daarvan. As jy die kursus voltooi het, kan jy met die grootste vrymoedigheid by enige maatskappy instap. Ons kyk na wat van applikante verwag word wat aansoek doen vir betrekkings, en ons maak seker dat jy oor al die vereiste vaardighede beskik. Die kursus duur ook ongeveer 5 dae, wat afronding en pratiese toetsaflegging uitsluit. Ons het twee sekretariele kursusse: • Sekretarieel Basies wat kos R 1 800.00 + R250.00 vir die handleiding. Opleiding sluit die volgende in: o Die Kantoor.  Ons kyk na’n verskeidenheid besighede koörporatiewe sektore.  Ons kyk na jou vereistes en kwalifikasies. Jou waardes en beginsels. Ons kyk na jou belangstellings.  Ons maak seker dat jy in die regte sektor aansoek doen om ‘n betrekking, ten einde gelukkig te wees in jou betrekking. As jy gelukkig is, is die kanse dat jou werkgewer gelukkig gaan wees baie goed.  Ons kyk na bestuur strukture in ‘n kantoor. Aan wie gerapporteer word, en van wie opdragte ontvang word.  Ons kyk na die administratiewe vereistes waaraan ‘n PA of Sekretaresse moet voldoen. o Pligte en verantwoordelikhede in die kantoor.  Kopieëring en duplisering  Tik van dokumente.  Prioritisering van pligte en tydbeplaning  Verhouding met personeel  Hoe om inligting te bekom  Dagboekhantering  Hantering van vergaderings en konferensies  Bestel en bestuur van toerusting en skryfbehoeftes  Reis en Akkomodasie Besprekings. o Kommunikasie Pligte  Hantering van korrespondensie  Spoedpos en Courier dienste  Telefoon etiket  Faks en Epos Hantering o Dokument Hantering o Liasseer sisteme o “Word Processing”  Diktasie  Snelskrif  Proeflesing o Finansies en Data Prosessering  Basiese kontrole van kleinkas  Finansiële rekordhouding  Data Prosessering o Die rol van die Sekretaresse / Kler

Kursus Kostes: R1800.00 Basies R 6 500.00 (Vol kursus)

Studiemateriaal Kostes: R250.00 Basies R 1 600.00 (Vol Kursus)

Kursus Duur: 3 - 5 dae