Algemene Inligting


* 17 Jaar se ondervinding op elke gebied word met studente gedeel.

* Klasse word op afspraak aangebied. Maksimum twee studente per klas, verseker dat die kursusse meer intens en in diepte in ‘n korter moontlike tyd afgehandel kan word. Aangesien ons so min studente op ‘n slag akkomodeer, is tye beperk en daarom is dit belangrik dat afsprake so spoedig moontlik gemaak word.

* Vir die werkende persoon en studente word klasse ook oor naweke en na-ure aangebied.

* Klasse word tans by my huis aangebied. MAAR ons maak ook voorsiening om klasse in die veiligheid van jou eie woning of werksplek aangebied. Vooraf relings moet net getref word.

* Praktiese opdragte word tydens die klasse afgelê, en studente lê ook ‘n praktiese eksamen af voordat kwalifikasie sertifikate uitgereik word.

* Behalwe die kwalifikasie sertifikaat reik ons ook ‘n getuigskrif uit, wat die praktiese ondervinding wat reeds opgedoen is aandui.

* Indien ‘n student nie die kursus in die toegelate tyd voltooi nie, beteken dit nie hy gaan nie kwalifiseer nie. Elke student word gehelp totdat hy die kursus ten volle onder die knieg het. Die tydsduur wat aangedui word vir kursus dien slegs as aanduiding.

* Sodra die kursus suksesvol voltooi is, help ons elke student gratis om ‘n proffesionele Curriculum Vitae op te stel wat sy nuwe kwalifikasies en ondervinding insluit.

* Wanneer studente klasse voltooi het, het hulle vir 3 maande na die klasse ‘n 24 uur hulplyn wat hulle kan skakel indien hulle ‘n opdrag moet uitvoer en vashak, of nie mooi kan onthou hoe om dit te doen nie. Indien nodig gaan ons dan direk na die student (indien binne Bloemfontein) om die probleem saam met hom op te los, en seker te maak hy weet presies hoe di twerk.

* Alhoewel ons nie poste kan verseker nie, doen ons moeite om elke student in ‘n geskikte betrekking geplaas te kry. CV’s word na al die personeel agentskappe gestuur. Nuusblaaie word daagliks dopgehou en studente se CV’s word na elke geskikte geadverteerde pos gestuur. CV’s word op al die personeelwerwings webwerwe geplaas. Besighede kontak ons ook om geskikte kanidate te kry vir hulle vakante betrekkings.

* Studente wat toetse nie slaag nie kan dit altyd her teen R250.00 per vraestel.

* ALLE kursusse is betaalbaar voor die aanvang van die kursus, behalwe in die geval waar alternatiewe reelings getref is.

luck