Algemene Inligting


* 17 Jaar se ondervinding op elke gebied word met studente gedeel.

* Klasse word op afspraak aangebied. Maksimum een studente per konsultant, verseker dat die kursusse meer intens en in diepte in ‘n korter moontlike tyd afgehandel kan word. Aangesien ons "one-on one" met studente werk, is tye beperk en daarom is dit belangrik dat afsprake so spoedig moontlik gemaak word.

* Vir die werkende persoon en studente word klasse ook oor naweke en na-ure aangebied.

* Klasse word by die Perseel van Briljant aangebied, wat gelee is in Bainsvlei, Bloemfontein

* Praktiese opdragte word tydens die klasse afgelê, en studente lê ook ˜n praktiese eksamen af voordat kwalifikasie sertifikate uitgereik word.

* Indien˜n student nie die kursus in die toegelate tyd voltooi nie, beteken dit nie hy gaan nie kwalifiseer nie. Elke student word gehelp totdat hy die kursus ten volle onder die knieè het. Die tydsduur wat aangedui word vir kursus dien slegs as aanduiding.

* Sodra die kursus suksesvol voltooi is, kan ons die student gratis help om ˜n proffesionele Curriculum Vitae op te stel wat sy nuwe kwalifikasies en ondervinding insluit.

* Wanneer studente klasse voltooi het, het hulle vir 3 maande na die klasse ˜n 24 uur hulplyn wat hulle kan skakel indien hulle ˜n opdrag moet uitvoer en vashak, of nie mooi kan onthou hoe om dit te doen nie. Indien nodig gaan ons dan direk na die student (indien binne Bloemfontein) om die probleem saam met hom op te los, en seker te maak hy weet presies hoe dit werk.

* Alhoewel ons nie poste kan verseker nie, doen ons moeite om elke student in˜n geskikte betrekking geplaas te kry. Ons begin 2022 met 'n 100% sukses syfer wat dit aanbetref.

* Studente wat toetse nie slaag nie kan dit altyd her teen R450.00 per vraestel.

* ALLE kursusse is betaalbaar voor die aanvang van die kursus, behalwe in die geval waar alternatiewe reelings getref is.

luck